i-Builtin : รับทำเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินไม้จริง
SEVENDAYS MARKET
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี  
หน้าแรก » นครปฐม » ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ 5วัน 4คืน 8900 บาท โดยรถบัส

อัพเดทล่าสุด 16 เมษายน 2564 23:13:54 น. จำนวนผู้เข้าชม 242 ครั้ง


http://smilethaiecotour.com/articledetail.asp?id=10477

ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ 5วัน 4คืน 8900 บาท โดยรถบัส


ล่องอ่าวฮาลองเบย์ โปรแกรมเที่ยวเวียดนามเหนือ ราคาถูก 5 วัน 4 คืน 8900 บาท 
 

VN 115 ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ 5วัน 4คืน 8900 บาท โดยรถบัส จากทม ทัวร์ฮานอย ทัวร์ฮาลองเบย์ เที่ยวเมืองวินห์  เที่ยวฮานอย เที่ยวฮาลอง เที่ยวเวียดนามเหนือวันแรก กรุงเทพ นครพนม ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม

18.00 น. พบกันที่ ปั๊ม ปตท .วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้าไทย

19.00 น. เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครพนม

 

วันที่สอง นครพนม ท่าแขก ด่านน้ำพาว ด่านเกาแจว ภูผาม่าน เมืองวินห์

06.00 น. ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนครพนม 

07.00 น. รับประทานอาหาร (มื้อที่1) 

08.30 น.นำคณะตรวจเอกสารเพื่อเข้าสู่ สปป. ลาว ทีมงานประสานงานด้านเอกสารเรียบร้อย นำทุกท่านเดินทาง ต่อไปยังด่านน้ำพาว ด่านชายแดนลาว-เวียดนาม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2) จากนั้นเดินทางเข้าสู่ประเทศเวียดนาม 

14.30 น. เดินทางออกจากด่านเกาแจวของเวียดนาม เข้าสู่เมืองวินห์

17.30 น. เดินทางถึงเมืองวินห์  เช็คอินเข้าโรงแรม ไซง่อนกิมเหลียน ระดับ 3 ดาว พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3 ) พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมเมืองวินห์ยามค่ำคืน ซื้อของฝากจากเมืองวินห์


วันที่สาม วินห์ อนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ เมืองฮาลอง

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4)

07.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮาลองเบย์ ก่อนออกเดินทางนำคณะเคารพอนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ ชมหมู่บ้าน Kim Lien บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่5 ) เดินทางสู่เมืองฮาลอง

17.00 น. ถึงฮาลอง เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมซันไลท์ พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) หลังอาหารเย็นนำทุกท่านแวะซื้อของฝากตลาดในเมืองฮาลอง


วันที่สี่ ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า ถ้ำเด่าโก๋ หมู่บ้านชาวประมง เกาะไก่ชน ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบฮว๋านเกี๋ยม (Hoan KiemLake ) สะพานแสงอาทิตย์ หรือ สะพานเทฮุก (The Huc) ถนน 36 สา

07.00 น . รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 7 ) จากนั้นเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง  นำท่านล่องเรือชมความงามแบบสันโดษและโรแมนติคของอ่าว จากนั้นนำท่านชมถ้ำนางฟ้า หรือ ถ้ำสวรรค์ จากนั้นนำท่านชมถ้ำเด่า โก๋ หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านชาวประมง และนำท่านเที่ยวชม เกาะไก่ชน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8 ) 

13.00 น. เดินทางกลับเมืองฮานอย และนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบฮว๋านเกี๋ยม นำท่าน นั่งรถสามล้อถีบ หรือชาวเวียดนามเรียกกันว่า “ ซิคโคล่ ” (Cyclo) จากนั้นนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ จากนั้น นำท่านเที่ยวชม ถนน 36 สาย หรือ OldQuarter แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ อาหารทะเลแห้ง ผลไม้นานาชนิด

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 9) และนำท่านเข้าที่พักฮานอยซิตี้ เที่ยวราตรีเมืองฮานอยเดินถนนคนเดิน พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ห้า ฮานอย จัตุรัสบาดิ่งห์ สุสานโฮจิมินห์ หรือ ลางจู่ติกโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักโฮจิมินห์ ชมเจดีย์เสาเดียว

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่10) นำท่านชม จัตุรัสบาดิ่งห์ จากนั้นนำท่านชมสุสานโฮจิมินห์ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ทำเนียบประธานาธิบดี เป็นอาคารสีเหลืองในสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11) นำท่านชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว (Chua Mot Cot) ที่สร้างในปี จากนั้นเดินทางสู่เมืองวินห์     

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 12) พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่หก เมืองวินห์ ด่านเกาแจว น้ำพาว หลักซาว ท่าแขก นครพนม

07.00 น . รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 13 ) หลังจากอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ด่านเกา พักรับประทานอาหารระหว่างทาง( มื้อที่ 14) แวะชมสินค้าพื้นเมือง

17.00 น. นำคณะเข้าสู่ด่านไทย ข้ามยังนครพนม เดินทางกลับ กทม. แวะรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยคณะทัวร์จ่ายเอง


วันที่เจ็ด กทม.
05.00 น. ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

ราคา 8,900 บาท

อัตรานี้รวม
-ค่ารถบัสจาก กทม-เวียดนาม เวียดนาม-กทม 
-ค่าโรงแรมระดับ 3 ดาว 
-ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในเวียดนาม
-ค่าเรือล่องอ่าวฮาลองเบย์ 
-ค่าอาหารตามระบุในโปรแกรม
-ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
-มัคคุเทศก์พูดภาษาไทยตลอดการท่องเที่ยวในเวียดนาม
-ค่าประกันอุบัติเหตุ

VN115 สรุปทัวร์เวียดนามเหนือ 5วัน 4คืน รถบัส
วันทีหนึ่ง : กรุงเทพ- นครพนม- ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม
วันที่สอง : นครพนม- ท่าแขก- ด่านน้ำพาว- ด่านเกาแจว –ภูผาม่าน- เมืองวินห์
วันที่สาม : อนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์- เมืองฮาลอง
วันที่สี่ : ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ -ถ้ำนางฟ้า -ถ้ำเด่าโก๋ -หมู่บ้านชาวประมง -เกาะไก่ชน -ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบฮว๋านเกี๋ยม (Hoan KiemLake ) -สะพานแสงอาทิตย์ หรือ สะพานเทฮุก (The Huc) -ถนน 36 สาย
วันที่ห้า : ฮานอย -จัตุรัสบาดิ่งห์ -สุสานโฮจิมินห์ หรือ ลางจู่ติกโฮจิมินห์ -ทำเนียบประธานาธิบดี -บ้านพักโฮจิมินห์ -ชมเจดีย์เสาเดียว
วันที่หก : เมืองวินห์ -ด่านเกาแจว -น้ำพาว -หลักซาว -ท่าแขก นครพนม 
วันที่เจ็ด : เมืองวินห์ -ด่านเกาแจว -น้ำพาว -หลักซาว -ท่าแขก นครพนม 

ไฮไลท์การเดินทาง : ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสาตร์ ชมวัดเสาเดียว ชมเมืองฮานอย ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย

ติตต่อจองทัวร์ : 086-3089053 ,089-0404783 
เปิดบริการ : 
8.00-24.00 น. ทุกวัน

 

Line ID : 0863399940
(ในกรณีติดต่อเร่งด่วนโทร: 086-3399940)

 

 

 

วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com 

 

 

 

คำแนะนำในการจองทัวร์ 

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน 

เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที 

 

 

 

 

วิธีการจองทัวร์

โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

 

 

 

 

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ

-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่ 

-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 

-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี 

-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) 

-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม 

-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

 

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

 

 

 

 

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 

 

 

 

 

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 

 

 

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที


คำสำคัญ :
Vulcano Hotel chiangmai ย่านใจกลางนิมมาน  เพียง 999 บาท!!
แนะนำ
Vulcano Hotel chiangmai ย่านใจกลางนิมมาน เพียง 999 บาท!!
vulcanohotelchiangmai
( เชียงใหม่ ) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก > โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก 31 มีนาคม 2562
ราคา 999 บาท
เข้าชม 159 ครั้ง
ทัวร์เกาะพีพี+เกาะไข่ โดยเรือเร็ว
ต้องการขาย
ทัวร์เกาะพีพี+เกาะไข่ โดยเรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี+เกาะไข่ โดยเรือเร็ว
( ภูเก็ต ) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก > ทัวร์ในประเทศ 22 พฤษภาคม 2561
ราคา 1,400 บาท
เข้าชม 56 ครั้ง
 ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ 5วัน 4คืน 8900 บาท โดยรถบัส
ต้องการขาย
ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ 5วัน 4คืน 8900 บาท โดยรถบัส
ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ 5วัน 4คืน 8900 บาท โดยรถบัส
( นครปฐม ) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก > ทัวร์ต่างประเทศ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 8,900 บาท
เข้าชม 243 ครั้ง
ขายผ้านวมคละลาย ผ้าใยสังเคาะห์5ฟุต ผ้านวมหนา ห่มได้อุ่นดีจร้า
ต้องการขาย
ขายผ้านวมคละลาย ผ้าใยสังเคาะห์5ฟุต ผ้านวมหนา ห่มได้อุ่นดีจร้า
ขายผ้านวมคละลาย ผ้าใยสังเคาะห์5ฟุต สนใจโทรสั่ง 02-7374802-3
( กรุงเทพมหานคร ) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก > โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก 18 กุมภาพันธ์ 2564
ราคา 190 บาท
เข้าชม 12 ครั้ง
ลดราคาผ้าห่ม 3ผืน299บาทจร้า มีคละลาย 5ฟุต ผ้าบาง ใช้ห่ม หรือ คลุมของได้
ต้องการขาย
ลดราคาผ้าห่ม 3ผืน299บาทจร้า มีคละลาย 5ฟุต ผ้าบาง ใช้ห่ม หรือ คลุมของได้
ลดราคาผ้าห่ม 3ผืน299บาทจร้า มีคละลาย 5ฟุต สนใจโทร 02-7374802-3
( กรุงเทพมหานคร ) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก > โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก 18 กุมภาพันธ์ 2564
ราคา 299 บาท
เข้าชม 16 ครั้ง
 
ราคา 8,900 บาท
ผู้ลงประกาศ : กรีรน สไมล์
ความต้องการ : ต้องการขาย
สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
วันที่ลงประกาศ : 28 กุมภาพันธ์ 2561
อัพเดทล่าสุด : 16 เมษายน 2564
ที่อยู่ : สามพราน
จังหวัด : นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0863089035
Email : sm789@hotmail.com
  แก้ไขประกาศ
  แจ้งลบประกาศ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสอง..เชิญทางนี้
หารถมือสอง ลองเลย รถดีดี

SEVENDAYS MARKET

ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี ประกาศ ประกาศซื้อขายฟรี โฆษณาฟรี ฟรีโฆษณา ลงประกาศขายบ้านฟรี ลงประกาศโฆษณา
หน้าแรก | ลงประกาศฟรี | ประกาศทั้งหมด | ลงโฆษณา | การชำระเงิน | ติดต่อเรา | เว็บเพื่อนบ้าน
ท่านสามารถติดต่อทีมงาน SEVENDAYS MARKET ได้ที่ โทร. 087-508-7888 ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร
Copyright © 2014 SEVENDAYS MARKET All right reserved


ไอ บิลท์อิน | i-Builtin
สวัสดีมาร์เก็ต | SawasdMarket